• Image
 • Image
 • Image
 • Image

SAKSHAM

GOPALPURA.., JAIPUR

 • Contact Info
  • M: 8058510083
  • Address: 302018, Mohan Nagar, Triveni Nagar, Arjun Nagar, Jaipur, Rajasthan 302018

Courses Offered

 • REET

  12500/- /-

  Take exam and prepare your self to compete.

 • REET (SST)

  15500/- /-

  Take exam and prepare your self to compete.

 • REET (MATH)

  15500/- /-

  Take exam and prepare your self to compete.

 • PATWAR

  12500/- /-

  Take exam and prepare your self to compete.

 • RAJASTHAN POLICE

  8500/- /-

  Take exam and prepare your self to compete.

COURSE

BATCH TIME

REET - I

7-11 am / 11-3 pm /3-7 pm

REET  ( SST)

7-11 am / 11-3 pm /3-7 pm

REET  ( MATHS )

7-11 am / 11-3 pm /3-7 pm

7-11 am / 11-3 pm /3-7 pm

7-11 am / 11-3 pm /3-7 pm

RAJ.POLICE

7-11 am / 11-3 pm /3-7 pm

Hindi

Dr. Shankar Chaudhary/ D.S. Saini

10  year/ 10 year

Political Science

Aditya Charan/ Purushottam Sir

8  year/ 8  year

Educational Psychology

Dr. Supriya Goud

5  year

History

Bhudev Vyas

15     Year

Math

Vipin Sir

8  year

sanskrit

Dr. Mukesh  Diwan / C.S. Chaudhary

10  year/ 10  year

Science

Dr. Ravi Bhardwaj

8  year

Geography

Dr. Vijay  Sihag

10  year

Teaching Method

Dr. vinod  Vashishtha

10  year